Galeb Snelly Pounje Calida Tabele velikosti Znaki za vzdrževanje Splošni pogoji poslovanja Pounje

Kontakt

Galeb-Trade d.o.o.
pp 2435, 1001 Ljubljana
Tel: +386 (0)1 420 20 50
Fax: +386 (0)1 420 20 55
E-mail: info@galeb-trade.si
WWW: www.galeb-trade.si

 
D.Š. SI10758917
MATIČNA ŠT. 5322405
DAVČNI ZAVEZANEC: DA
 
RAČUN PRI NLB
SI56 0297 0002 0002 826
 
REGISTRACIJA: 
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota Ljubljana
Srg 200205816, št.vložka 10461300
Datum vpisa subjekta v sodni register: 8.3. 1990
 
OSNOVNI KAPITAL: 1.222.667 EUR